Tất cả tin tức

CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG AUXIN - NAA

CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG AUXIN - NAA

CTY XUÂN NÔNG
Thứ Tư, 12/01/2022

Auxin là hormon thực vật có vai trò tốt trong các quá trình sinh trưởng tế bào, hoạt động của tầng phân sinh, hình thành rễ,... Đọc tiếp

zalo