Tất cả tin tức

CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG AUXIN - NAA

CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG AUXIN - NAA

CTY XUÂN NÔNG
Thứ Tư, 12/01/2022

Auxin là hormon thực vật có vai trò tốt trong các quá trình sinh trưởng tế bào, hoạt động của tầng phân sinh, hình thành rễ,... Đọc tiếp

CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG -  GA3

CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG - GA3

CTY XUÂN NÔNG
Thứ Ba, 11/01/2022

Hormon thực vật bao gồm những nhóm sau: Gibberellin (GA3) Auxin (NAA) Cytokinin (DA6) Ethylene Abscisis acid  GIBBERELLIN - Là hormon thực vật có tác dụng điều chỉnh sự phát triển của thực... Đọc tiếp

zalo